To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Dane wejściowe

Dane, które chcemy zdefiniować dla każdego badania polowego, a następnie wydrukować w kartach wynikowych, definiowane są w oknie "Nowy szablon". Wszystkie dane z szablonu wyświetlane są z lewej strony okna dialogowego. Dane można dodawać, edytować lub usuwać.

Typy danych w szablonie

Typy danych mają przypisane specjalne symbole (dom, kula ziemska). Są one szczegółowo opisane w Przewodniku Inżyniera nr 44 "Tworzenie własnych szablonów przez Użytkownika".

Możemy dodać "Nowy typ danych" (za pomocą przycisku "Dodaj") dla bieżącego szablonu. W pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie wyboru źródła danych, które chcemy wykorzystać. Do wyboru są następujące możliwości:

  • Globalny typ danych - typy danych używane w predefiniowanych szablonach jako część programu "Stratygrafia 3D"
  • Istniejący typ danych użytkownika - typy danych używane w szablonach własnych użytkownika
  • Nowy typ danych użytkownika - definiowanie własnego typu danych

Zawsze, wygodnym jest stosowanie wcześniej zdefiniowanych typów danych. Przykładowo, podczas definiowania nowego szablonu chcemy dodać dane dotyczące "Wiercenia", najkorzystniej będzie znaleźć dane w globalnej bibliotece - w tym przypadku, "System wiercenia". Możemy edytować opis podczas tworzenia szablonu - ale odpowiednie dane (w tym przypadku konkretny system wiercenia) zawarte w innych szablonach lub importowane z innych wcześniej zdefiniowanych formatów będą automatycznie wgrane do tego typu danych.

Wybór typów danych

Istnieje możliwość zdefiniowania różnych typów danych:

  • tekst
  • data, godzina
  • lista
  • liczba całkowita - możliwe jest zdefiniowanie jednostek, które są automatycznie konwertowane przy zmianie systemu jednostek
  • tabela - ogólna lub szczegółowa z obowiązkowym definiowaniem głębokości, miąższości warstwy lub zagłębienia warstwy (od-do)
  • grupa -tworzy zakładkę z grupowym definiowaniem danych

Te opcjonalne dane wejściowe wprowadzane są podczas wprowadzania badań polowych w ramce "Badania polowe". Globalne (domyślne) typy danych mogą być edytowane (np. nazwa, jednostki czy oznaczenia), ale nie jest możliwa zmiana typu danych (np. z tekstu na tabelę). Jeśli brakuje jakiegokolwiek typu danych, istnieje możliwość dodania go z bazy predefiniowanej lub bazy użytkownika. Jeśli nie ma w bazach wymaganego typu danych, można go utworzyć. Nowo utworzony typ danych jest automatycznie zapisywany w bazie użytkownika.

W celu uzyskania lepszej przejrzystości istnieje możliwość pogrupowania typów danych do grup edycyjnych (poprzez utworzenie nowej "Grupy" typu danych), które determinują zakładki pojawiające się przy definiowaniu badań polowych.

Stosowanie grup edycyjnych w ramce "Badania polowe"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.