To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Współczynniki technologiczne pali

Współczynnik F1 redukuje opór podstawy pala, a współczynnik F2 redukuje opór pobocznicy pala. Wartości tych wspólczynników mogą być definiowane ręcznie przez Użytkownika lub wyznaczane automatycznie w zalezności od rodzaju pali z następującej tabeli:

Rodzaj pali

F1

F2

pale wbijane prefabrykowane lub stalowe

1,2

2,3

pale wbijane Franki

2,3

3,0

pale wbijane drewniane

5,0

5,0

pale wibrowane lub wibrowane i wciskane

2,3

3,2

pale wkręcane betonowane in situ

3,0

4,0

pale wkręcane prefabrykowane

2,5

4,0

pale wkręcane betonowane in situ z dodatkową iniekcją

3,0

3,5

pale wkręcane prefabrykowane z dodatkową iniekcją

2,5

3,5

pale rurowe stalowe

1,8

3,5

pale formowane ślimakowym świdrem ciągłym (CFA)

3,0

3,8

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

3,5

7,0

pale wiercone z rurą osłonową

4,0

3,9

root piles

2,2

2,4

pale Straussa

4,2

3,9

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.