To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Opór (nośność) pobocznicy

Wyznaczanie oporu pobocznicy qs powinno być częścią rozpoznania geologicznego.

Rekomendowane wartości oporu qs [kPa] dla poszczególnych gruntów i rodzajów konstrukcji można znaleźć w literaturze specjalistycznej:

  • dla pali wierconych:

qs

grunty niespoiste

grunty spoiste

qc

cu

7,5

15

25

60

150

250

55-80

105-140

130-170

30-40

50-65

65-85

  • dla pali wbijanych:

qs

grunty niespoiste

grunty spoiste

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

60

150

250

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

gdzie:

qc

-

opór na stożku CPT [MPa]

cu

-

całkowita (uogólniona) spójność gruntu [kPa]

ssg*

-

osiadanie przy aktywacji oporu pobocznicy

sg

-

osiadanie graniczne

Deq

-

średnica pala

Wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.