To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Moduł reakcji podłoża na podstawie badań dylatometrycznych (DMT)

Moduł reakcji podłoża kh [MN/m3] wyznaczany jest na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

kh

-

moduł reakcji podłoża [MN/m3]

MDMT

-

moduł dylatometryczny wyznaczony z badań DMT [MPa]

B

-

charakterystyczna długość konstrukcji ściany (współczynnik redukcji) [1 mb]

Wartości współczynnika redukcji B zależą od głębokości wykopu H [m], wartości modułu dylatometrycznego gruntu MDMT [MPa] oraz rozstawu rozpór (patrz rysunek poniżej).

Wykresy do wyznaczania współczynnika B (źródło: [2], Rysunek 7, str. 999)

Literatura:

Monaco, P. and Marchetti, S..: Evaluation of the coefficient of subgrade reaction for design of multi-propped diaphragm walls from DMT moduli. Millpress, Rotterdam, 2004, pp. 993 – 1002, ISBN 90 5966 009 9.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.