To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Krawędzie budowy - krawędź aktywna

Poprzedni przykład Następny przykład

Włącz "Boczne krawędzie gruntów" w ustawieniach rysunku w poprzednim zadaniu.

Krawędzie modelu tworzone są na podstawie otworów pomocniczych w narożach modelu - warstwy są w zasadzie proste na krawędziach modelu.

Model geologiczny z prostymi warstwami na krawędziach

Przejdź do ramki "Budowa" i dodaj "Krawędź aktywną" o szerokości [1 m]. Krawędź aktywna pokazana jest na czerwono.

Wizualizacja krawędzi aktywnej - ramka "Budowa"

Otwór "BH 1" nie znajduje się w obrębie krawędzi aktywnej, dlatego wygenerowany model pozostaje bez zmian. Przejdź ponownie do ramki "Model geologiczny", wybierz otwór BH1 i dodaj dwa nowe otwory "BH 1(4)" [5; 0,5] oraz "BH 1(5)" [5; 9,5] korzystając z przycisku "Dodaj tekstowo".

Definiowanie nowych otworów w obrębie krawędzi aktywnej

Obydwa dodane otwory znajdują się w obrębie krawędzi aktywnej - podczas generowania modelu, utworzone zostały na krawędziach modelu tymczasowe punkty pomocnicze z takimi samymi warstwami.

Krawędzie modelu znacząco się zmieniły. Obecnie kształt warstw jest taki sam jak przekrój w środku modelu.

Model końcowy

Podczas modelowania rzeczywistych budów, wskazane jest definiowanie krawędzi aktywnej, aby właściwie odwzorować punkty i otwory położone najbliżej krawędzi budowy.

Poprzedni przykład Następny przykład

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.