To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Profil

Ramka "Profil" zawiera tabelę z listą wprowadzonych warstw. Po zdefinowaniu poszczególnych warstw można edytować ich miąższość za pomocą aktywnych wymiarów.

Dodawanie lub edycję warstw wykonuje się w oknie dialogowym "Nowa warstwa". Definiowana jest rzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji (oś-z) lub miąższość warstwy (t).

W ramce tej istnieje także możliwość określenia lokalizacji konstrukcj:

  • rzędna terenu - po zdefiniowaniu rzędnej terenu w tabeli wyświetlana jest dodatkowa kolumna zawierająca rzędne poszczególnych warstw
  • współrzędne GPS - istnieje możliwość pokazania budowy na Google Maps korzystając z przycisku "Pokaż na mapie" po wprowadzeniu współrzędnych.

Program umożliwia obniżenie lub podniesienie górnego punktu konstrukcji w oknie dialogowym "Zmiana rzędnej terenu", a zdefiniowane warstwy będą wówczas przesunięte, jednocześnie zachowując swoją miąższość. Funkcja ta jest istotna podczas kopiowania profilu z programu "Teren" lub "Stratygrafia 3D".

Ramka "Profil"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.