To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Bierne parcie gruntu - teoria Rankina i Mazindrani’ego

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu wg Rankin’a

β

-

nachylenie zbocza

γ

-

ciężar gruntu

z

-

przyjęta głębokość

-

współczynnik biernego parcia gruntu wg Mazindrani’ego

Współczynnik biernego parcia gruntu Kp wyznaczany jest z:

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

c

-

spójność gruntu

W przypadku braku tarcia (δ = 0) pomiędzy konstrukcją a gruntami niespoistymi (c = 0), powierzchnia gruntu jest pozioma (β = 0) a powstała powierzchnia poślizgu znajduje się na jednej płaszczyźnie ze zboczem:

teoria Mazindrani’ego jest redukowana do teorii Rankin’a. Współczynnik biernego parcia gruntu jest wówczas wyznaczany z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

Bierne parcie gruntu σp  wg Rankin’a dla gruntu niespoistego wyznaczana jest z:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

z

-

przyjęta głębokość

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu wg Rankin’a

Literatura:

Mazindrani, Z.H., and Ganjali, M.H. 1997. Lateral earth pressure problem of cohesive backfill with inclined surface. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123(2): 110-112.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.