To link στάλθηκε στο email σας.

Ήταν αδύνατο να στείλουμε το link στο email σας. Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Βοήθεια

GEO5

Tree
Settings
Προϊόντα:
προγράμματα:
Γλώσσα:

Siła tnąca w gwoździu

Podczas sprawdzania nośności gwoździ na ścinanie, powierzchnia poślizgu przyjmowana jest w miejscu maksymalnego zagłębienia warstwy zwietrzałej. Siła tnąca Fs wyznaczana jest na podstawie sił oddziałujących na blok gruntu

Siła tnąca w gwoździu

gdzie:

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

W

-

ciężar bloku gruntu

Fnail

-

siła w gwoździu

Fw

-

siła wynikająca z przepływu wody

lv

-

rozstaw pionowy

lh

-

rozstaw poziomy

t

-

miąższość warstwy zwietrzałej

ω

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie gwoździ

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego warstwy zwietrzałej

c

-

spójność warstwy zwietrzałej

A

-

powierzchnia podstawy bloku

W przypadku, gdy uwzględniany jest przepływ wody, program przeprowadza analizę z uwzględnieniem wody w całej warstwie zwietrzałej.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.