0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Combinações de Cargas

A janela "Combinações de Cargas" contém uma tabela com a lista de combinações de cargas introduzidas. A adição (edição) de combinações de cargas e dos seus parâmetros é realizada na caixa de diálogo "Nova combinação de cargas". A edição pode ser realizada através do botão "Modificar" ou ao clicar na linha, da lista, com a combinação de carga pretendida, utilizando o botão esquerdo do mouse.

Janela "Combinações de cargas"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.