0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Estabilidade

O botão "Estabilidade" executa o programa "Estabilidade de Taludes". Este programa permite verificar a estabilidade global da estrutura. O botão apenas estará disponível se o programa "Estabilidade de Taludes" estiver instalado.

Após completar a análise, clique em "Sair e salvar" para fechar o programa - todos os dados da análise serão transferidos para o programa "Muro de Alvenaria".

Janela "Estabilidade"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.