0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Configurações da Etapa

A janela "Configuração da etapa" serve para configurar uma dada etapa de construção.

A situação do projeto selecionada determina os coeficientes de segurança que serão utilizados na análise da etapa de construção correspondente.

Os conteúdos visíveis na janela dependem da metodologia de verificação selecionada.

Janela "Configurações da etapa"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.