0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Nível Freático

A janela "Nível Freático" contém uma tabela com uma lista de pontos da interface definidos.

O nível freático é gerado a partir das sondagens ativas e dos pontos de interface desta janela.

Janela "Nível Freático"

Os pontos da interface podem ser definidos de várias formas:

Geração de pontos do Nível Freático na secção geológica

Os Níveis Freáticos horizontais podem ser definidos através da introdução de apenas um ponto, com uma dada profundidade.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.