0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Escoras

Esta secção permite introduzir parâmetros para a análise da capacidade de suporte de escoras:

Metodologia de verificação (fator de segurança, estados limite).

A introdução de fatores de segurança ou de coeficientes de redução reduz as capacidades de suporte no dimensionamento de escoras.

Caixa de diálogo "Novas configurações" - Secção "Escoras"

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.