0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Bishop

El método de simplificación Bishop, asume que no hay ninguna fuerza Xi entre bloques. El método se basa en satisfacer la ecuación del momento de equilibrio y la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales.

El factor de seguridad SF se encuentra entre la iteración sucesiva de la siguiente expresión:

Donde:

ui

-

Presión de poros entre bloques

ci, φi

-

Valores efectivos de parámetros de suelos

Wi

-

Peso del bloque

αi

-

Inclinación del segmento de la superficie de deslizamiento

li

-

Longitud horizontal del bloque

Bibliografía:

Bishop, A.W. (1955) "The Use of the Slip Circle in the Stability Analysis of Slopes", Geotechnique, Great Britain, Vol. 5, No. 1, Mar., pp. 7-17.

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.