0
προγράμματα:
Γλώσσα:

Influencia del colchón de arena-gravel

Si el colchón de arena-gravel se especifica debajo de la zapata, los parámetros de material X en las distintas capas se calculan de la siguiente forma:

Para la capa ha,i:

Donde:

Xi

-

Parámetros de material en la capa ith

Xc

-

Parámetros de material del colchón arena-gravel

Para la capar hb,i:

Donde:

Ac

-

Área del colchón arena-gravel

Xc

-

Parámetros de material del colchón arena-grave

Xb,i

-

Parámetros de material en la capa b,i

bi

-

Ancho del colchón en la capa ith

li

-

Largo  del colchón en la capa ith

Análisis Xi en el colchón arena-gravel

Δοκιμάστε το λογισμικό GEO5. Δωρεάν, χωρίς περιορισμούς στην ανάλυση.